Steun ons

Steun ons

Nieuw Geneco maakt zich sterk voor meer opdrachten, speelkansen en een bredere inkomstenstroom voor componisten. Allereerst door naast de subsidiemogelijkheden van het Fonds Podiumkunsten ook specifieke financieringsregelingen voor componisten te stimuleren bij andere cultuur- en vermogensfondsen.

Maar ook door opdrachtgeverschap van particulieren, organisaties en bedrijven te stimuleren rond specifieke momenten en gelegenheden als ook voor autonoom werk. Daarbij gaat het in onze visie om een mecenaatsmodel, dat u niet alleen aanspreekt op het geven van geld, maar op daadwerkelijke betrokkenheid en ‘mede-eigenaarschap’ bij het proces van maken, uitvoeren en verspreiden van belangwekkend werk.

Nieuw Geneco is een vereniging zonder winstoogmerk die voor ongeveer 40% wordt gefinancierd door de contributies van zijn leden. Componist en pianist Henriëtte Bosmans (1895-1952) legateerde haar inkomsten uit auteursrechten ter ondersteuning van de activiteiten van de vereniging. Dankzij de genereuze gift van componist Konrad Boehmer (1941-2014), via de Marjo Tal Stichting, kunnen we voortgang geven aan de internationale belangenbehartiging. Fondsen en partners vullen het benodigde budget aan.

Bent u een gepassioneerd muziekliefhebber en wilt u bijdragen aan de belangenbehartiging van de Nederlandse componisten? Stuur dan een e-mail naar Esther Gottschalk, directeur van Nieuw Geneco: esthergottschalk@nieuwgeneco.nl.