Word lid

Word lid

Nieuw Geneco is dé Nederlandse beroepsvereniging van componisten van onder andere klassieke, moderne, hedendaagse, geïmproviseerde, jazz en wereldmuziek. Aansluiten bij Nieuw Geneco betekent deel uitmaken van een groot netwerk van muziekprofessionals. Samen versterken we de positie van componisten en maken we het bijzondere ambacht van componist zichtbaar. Maar wat kun je als Nieuw-Geneco-lid nou precies van ons verwachten?

Nieuw Geneco komt op voor jouw belangen
Nieuw Geneco is zeer actief betrokken bij politieke gesprekken en onderhandelingen, waarbij we ons sterk maken voor de positie van alle componisten. Nieuw Geneco is de erkende beroepsvereniging voor de zogeheten ‘ernstige muziek’ bij Buma/Stemra en is sinds jaar en dag de gezaghebbende gesprekspartner voor de Raad voor Cultuur, het Fonds Podiumkunsten en andere cultuurfondsen over gecomponeerde muziek en betreffende subsidieregelingen en beleid. Daarnaast onderhoudt Nieuw Geneco goede contacten met de individuele en verenigde ensembles, orkesten, podia en festivals. Daarbij gaat het over maak- en speelkansen voor componisten en musici, eerlijke vergoedingen uit werk en rechten en gedeelde belangen voor een gezond en inspirerend muziekleven.

Nieuw Geneco reikt jaarlijks de Nieuw Geneco Fair Practice Award uit aan organisaties die goed opdrachtgeverschap tonen. De Nieuw Geneco Honorariumtabel is sinds jaar en dag de standaard voor het berekenen van een eerlijk opdrachthonorarium voor componisten en wordt onderschreven door het hele veld.

Nieuw Geneco geeft jou stemrecht
Als lid heb je stemrecht en kun je invloed uitoefenen op het te voeren beleid via commissies, het bestuur en de ledenvergadering. Met de turbulente nationale en internationale ontwikkelingen in de muziekwereld is het juist nu belangrijk om de denkbeelden van componisten te communiceren en het stemrecht te gebruiken. Daarom is Nieuw Geneco vertegenwoordigd in Buma/Stemra, Platform Makers, Kunsten ’92, de Creatieve Coalitie en de European Composers & Songwriters Alliance.

Nieuw Geneco is een servicebureau
Heb je vragen over subsidies, auteursrecht of contracten? Of zoek je contactgegevens van podia en festivals? Wij kunnen je verder helpen door je in contact te brengen met andere mensen uit ons brede netwerk van muziekprofessionals.

Nieuw Geneco houdt je op de hoogte
Nieuw Geneco houdt je middels een nieuwsbrief op de hoogte van het beleid op het gebied van de gecomponeerde muziek, nieuwe mogelijkheden met betrekkingen tot concoursen, symposia, subsidies en promotionele activiteiten.

Nieuw Geneco organiseert ledenbijeenkomsten en netwerkmomenten
Nieuw Geneco organiseert tenminste twee keer per jaar een ledenvergadering. Daarnaast zijn er verschillende leden en netwerkbijeenkomsten voor collegiaal contact, kennisuitwisseling en inspiratie. Tijdens onze bijeenkomsten kun je in een informele setting je collega-musici en opdrachtgevers ontmoeten.

Nieuw Geneco regelt ledenvoordeel
Als Nieuw Geneco-lid krijg je korting bij verschillende festivals en podia. Als lid van Nieuw Geneco krijg je toegang tot het platform New Music NOW en activiteiten, waaronder de Dag van de Componist.

Componisten zijn gebaat bij een sterke vereniging. Een sterke vereniging kan gezaghebbend optreden als het ook namens de hele achterban kan spreken. Om ons te organiseren is van belang om zoveel mogelijk actieve en betrokken leden aan ons te binden.

Wil je lid worden van Nieuw Geneco? Vul dan het online aanmeldingsformulier in. Mocht je problemen ondervinden met het online formulier, neem dan contact met ons op via info@nieuwgeneco.nl.

Alle aanvragen voor lidmaatschap worden getoetst door de ballotagecommissie. Deze commissie toetst de aanvragen op de beroepsmatigheid van de componist (ofwel je dient al aantoonbaar actief te zijn als componist), en komt ongeveer vier keer per jaar samen. Bij de aanvraag ontvangen we graag drie representatieve composities, in de vorm van partituren, geluidsopnames en/of links, bij voorkeur met een geluidsopname van de meegestuurde compositie.

Contributie
De hoogte van de contributie is afhankelijk van je inkomsten als componist en kent twee schalen. Verdien je € 18.000 bruto per jaar of minder, dan betaal je € 94,50 per jaar. Verdien je meer dan € 18.000 bruto per jaar, dan betaal je € 157,50 per jaar. Als je jaarinkomen meer of minder dan € 18.000 is geworden, kun je het tarief voor dat jaar aan laten passen. Neem op tijd contact op met ons via info@nieuwgeneco.nl.