Honorariumtabel Compositieopdracht

v2019-1

In geval van een compositieopdracht wordt vooraf een passend honorarium overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om te kunnen bepalen wat passend is, hanteert de sector de Honorariumtabel Compositieopdracht. Onderstaande tabel brengt tot uitdrukking welk honorarium hoort bij een compositie. Daarbij gaat het niet om een genre of stijl. Bepalend zijn factoren als de duur van het stuk, hoeveel stemmen of partijen en de bewerkelijkheid.

Toelichting

• Het begrip ‘speelduur’ kan ook de opsomming van meerdere samenhangende stukken of nummers zijn. 3 nummers van 4 minuten zou dan als 12 minuten tellen. Ook zou er één set van 60 minuten aangevraagd kunnen worden.
• Het begrip ‘partij’ wordt gebruikt in orkest en ensemble muziek om te duiden op een bezetting waarbij sommige spelers een unieke partij hebben terwijl anderen elkaar verdubbelen. Bij elektronische muziek kan een beschrijving van het aantal unieke ‘sporen’ vermeld worden.
• in het geval dat improvisatie of andere soort inbreng van de spelers een prominente rol in de compositie heeft dient dat als percentage van het totaal werk of “set” vermeld te worden.
• Het schrijven van lied- en andere muzikale teksten speelt bij sommige componisten een grote rol in het maakproces. Hier hoort rekening gehouden te worden in het bepalen van de graad van bewerkelijkheid.

• Uitvoeringskosten zoals bladmuziek en overige werkzaamheden zijn niet inbegrepen.
• Opdrachtgever en opdrachtnemer maken vooraf heldere afspraken over de vergoeding van de overige werkzaamheden en kosten, zoals het begeleiden van repetities, het houden van een lezing of inleiding, de reis en verblijfkosten.

• NB. De honorariumtabel is slechts effectief wanneer gebruikt door mensen met kennis en directe ervaring in het vak zelf, om te zorgen dat de richtlijnen op een geïnformeerde en eerlijke manier toegepast worden.