Honorariumtabel Compositieopdracht

v2021-1

 

Bij een compositieopdracht wordt vooraf een honorarium overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Wat is passend? De Honorariumtabel Compositieopdracht, gebruikt door de hele sector, biedt uitkomst. Deze maakt deel uit van de bredere Fair Practice Code voor compositieopdrachten.
Onderstaande tabel biedt een rekenmatrix voor de berekening van een passend honorarium voor het vervaardigen van een compositie. Daarbij gaat het niet om een genre of stijl. Bepalend zijn: de duur van het stuk, hoeveel stemmen of partijen en de bewerkelijkheid van het werk voor de componist.
De tabel geeft de minimaal passende honorering weer. Voor ruime expertise en reputatie kan uiteraard een hogere honorering gerekend worden. Overleg met de componist/uitgever wat bij de nieuwe compositie past.

LET OP:
• Uitvoeringskosten zoals bladmuziek en overige werkzaamheden zijn niet inbegrepen.
• Opdrachtgever en opdrachtnemer maken vooraf heldere afspraken over de vergoeding van de overige werkzaamheden en kosten, zoals het begeleiden van repetities, het houden van een lezing of inleiding, de reis en verblijfkosten.

TOELICHTING
• Bewerkelijkheid: Het toepassen van lied- en andere muzikale teksten, bijv een operalibretto, maakt een compositie bewerkelijker en deze zal dan dus eerder in de hoogste categorie vallen.
Speelduur: de totale lengte van het werk, dat kan ook de opsomming van meerdere samenhangende stukken of nummers zijn.
Een werk met 3 delen van 4 minuten zou dan als 12 minuten tellen.
Partij: wordt gebruikt in orkest- en ensemble-muziek om te duiden welk instrument een unieke partij heeft ook al zijn er meerdere spelers.
Bijv. de eerste viool-partij is één partij, maar wordt vaak door meerdere eerste violisten tegelijk gespeeld. Bij een gemengd koor SATB zijn dat 4 unieke partijen. Bij elektronische muziek kan een beschrijving van het aantal unieke ‘sporen’ vermeld worden.
• In het geval dat improvisatie of andere soort inbreng van de spelers een prominente rol in de compositie heeft, moet dat als percentage van het totale werk vermeld te worden.

• NB. De honorariumtabel werkt het best wanneer ze gebruikt wordt door mensen met kennis en directe ervaring in het vak zelf, om te zorgen dat de richtlijnen op een geïnformeerde en eerlijke manier toegepast worden.