Organisatie

Organisatie

Het Nieuw Genootschap van Nederlandse Componisten (Nieuw Geneco) is een door Buma/Stemra erkende beroepsvereniging en volgt kritisch de beleidsontwikkelingen van rijk, gemeente en provincie door overleg te voeren en contacten te onderhouden met de voor de Nederlandse gecomponeerde muziek belangrijke organisaties, zoals Buma/Stemra, Fonds Podiumkunsten en het Ministerie van OC&W. Nieuw Geneco is vertegenwoordigd in Kunsten ‘92, de Creatieve Coalitie, Platform Makers, de European Composers and Songwriters Alliance (ECSA) en aanverwante organisaties.

Nieuw Geneco is een beroepsvereniging die de directe en indirecte belangen behartigt van Nederlandse componisten. Ons doel is om het scheppen van nieuwe muziek te bevorderen en de zichtbaarheid van in Nederland werkende componisten te vergroten. We maken ons daarom sterk voor een breder draagvlak en aanvullende geldstromen.

Nieuw Geneco is tevens een bron van kennis en inspiratie voor componisten, muziekprofessionals en het publiek. Het voorziet hen in praktische informatie betreft zakelijke contacten, zakelijke ondersteuning, componeer- en uitvoeringskansen en stimuleert kennisuitwisseling en collegiaal contact.

We vertegenwoordigen meer dan 330 componisten in Nederland en geven sinds 1911 gezicht aan de veelzijdigheid van het componeren. De leden van de vereniging zijn makers van zowel complexe als toegankelijke en conventionele als onconventionele gecomponeerde muziek. Zowel het experiment als de traditie worden daarbij niet geschuwd. De componisten werken in verschillende genres, zoals kunst- en concertmuziek, jazz, improvisatie, harmonie, fanfare- en brassmuziek, koormuziek, elektronische en elektro-akoestische muziek, geluidsperformances, installaties en creëren werken voor theater, dans, ballet, muziektheater, beeldende kunst en film.

Nieuw Geneco is initiatiefnemer van Stichting Dutch Composers NOW en platform New Music NOW.

De vereniging profileert zich met vernieuwende initiatieven die het belang van de Nederlandse componist voor een kleurrijk muzieklandschap benadrukken:

  • Dat doen we met nieuw elan; trots, fier en strijdvaardig over de waarde van kunst- en klassieke muziek.
  • We benadrukken de professionaliteit en waarde van het vak ‘componist’ door ons sterk te maken voor rechtvaardige honorering van composities en eerlijke vergoedingen van intellectuele eigendomsrechten.
  • We stimuleren het samenwerken in de hele keten van muziekeducatie, vakopleidingen, uitgevers, uitvoerende musici (professioneel en amateur), zalen, festivals, media en fondsen.
  • We betrekken luisteraars en muziekliefhebbers bij de vereniging die willen meedenken, meemaken en meefinancieren.
  • We stimuleren het besef van collectiviteit, want alleen samen kunnen we de collectieve belangen van componisten succesvol behartigen.
  • We stimuleren collegialiteit en solidariteit door onderkenning van de verschillen in de beroepspraktijk en waardering, steun en respect voor elkaars positie.

Op 8 juli 2014 is het Nieuw Genootschap van Nederlandse Componisten ontstaan uit de fusie van het GeNeCo (Genootschap van Nederlandse Componisten) en Componisten ’96. Daarnaast is Nieuw Geneco, inclusief diens rechtsvoorgangers, sinds 2006 samen met de Beroepsvereniging van Improviserende Musici (BIM) verenigd in de Unie van Componisten.

Meer informatie