11 maart 2024

Wijzigingen in compositieregelingen bij Fonds Podiumkunsten

Nieuw Geneco heeft met succes verbeteringen bepleit in de richtlijnen de werkbijdrage en compositieopdrachtregeling.

Nieuw Geneco heeft met succes enkele aanpassingen bepleit in de richtlijnen van Fonds Podiumkunsten voor zowel de werkbijdrageregeling als de opdrachtregeling.

De veranderingen zoals ze nu verwerkt zijn, zijn hieronder dik gedrukt weergegeven.
Deze aangepaste richtlijnen zijn nu te zien via de site van Fonds Podiumkunsten bij de respectievelijke regelingen.

Als het om de werkbijdrageregeling gaat, is het accent op ontwikkeling duidelijker gemaakt.

Wijzigingen in de aanmeldprocedure voor de werkbijdrage:

Bij ‘activiteiten’ de teksten met de aanpassingen in vette letters:

– Geef zo concreet mogelijk een muziekinhoudelijke beschrijving van het werk/de werken die u wilt schrijven en/of de activiteit die u wilt uitvoeren.

Beschrijf hoe het plan bijdraagt aan uw artistieke/compositorische ontwikkeling, ten opzichte van wat u in het verleden heeft gedaan waarbij u reflecteert op eerder werk, bijvoorbeeld het voorgedragen werk. Beschrijf welke verdieping, verbreding en/of nieuwe richting u voor ogen heeft met het te schrijven werk.

– Beschrijf hoe het plan bijdraagt aan het versterken of verbreden van uw beroepspraktijk.

Verder, bij wat vroeger als kop ‘Uitvoeringsmogelijkheden’ stond (nu Publieksbenadering) is de ‘benadering’ meer naar voren gebracht, ipv bovenaan vragen over uitvoeringen:

– Op welke manier werkt u samen met andere partners?

– Op welke wijze gaat u uitvoeringskansen van het voorgenomen werk bevorderen?

Het is nu nog steeds mogelijk om naast een link naar audio, een partituur van het voorgelegde werk mee te sturen met een aanvraag.

Tot slot, de wijzigingen bij de compositie opdrachten regeling:

Er wordt nu om een extra bijlage gevraagd (naast cv van de componist en het contract):

– Een korte toelichting van de muziek- en tekst auteur(s) op de verstrekte opdracht en de beoogde invulling daarvan (maximaal 400 woorden).

Zo komt de componist zelf aan het woord in de aanvraag.

Nieuw Geneco is verheugd met de aanpassingen die zijn gemaakt door het Fonds Podiumkunsten. Hiermee is de discrepantie tussen wat de bedoeling van de regeling is en hoe het in de richtlijnen staat, in belangrijke mate verholpen.

Hieronder vind je een volledig overzicht van de richtlijnen:

Richtlijnen subsidieaanvraag voor het verlenen van een opdracht compositie of libretto

Richtlijnen aanvraag: werkbijdrage muziekauteur

Deel dit artikel