2 februari 2024

Toegang tot cultuur; Op weg naar een nieuw bestel in 2029

Tijdens een bijeenkomst voor organisaties die actief zijn in het culturele veld presenteerde 'de Raad voor Cultuur' hun nieuwe rapport; ‘Toegang tot cultuur; op weg naar een nieuw bestel in 2029’. Nieuw Geneco was daar uiteraard bij aanwezig.

Esther Gottschalk en Jan-Peter de Graaff waren namens Nieuw Geneco aanwezig. Esther stelde kritische vragen bij het advies en kreeg veel bijval vanuit de zaal “Ik mis kunstenaarsbeleid in het advies. Het ontbreekt hier al decennia aan in Nederland.”

In het rapport komen zij met de volgende voorstellen voor het toegankelijker maken van cultuur:

  • Evenwichtige financiering van cultuur in alle regio’s, met extra geld om regionale verschillen te verminderen.
  • Verbreding van ondersteuning naar diverse makers, organisaties en cultuurgenres die momenteel ondervertegenwoordigd zijn.
  • Versterking van de sector door stevige verankering van cultuureducatie, consistente financiering voor talentontwikkeling en betere verbinding tussen amateurs en professionals.
  • Vermindering van administratieve lasten voor makers en culturele organisaties.
  • Voorstellen voor verandering zijn onder andere het opstellen van een ‘Kaderwet cultuur’, centralisatie van financiering bij één rijksfonds met regionale afdelingen, hanteren van brede definities van kunst en kwaliteit, en een structurele verhoging van het budget met 200 miljoen euro per jaar.

Voordat het nieuwe systeem op 1 januari 2029 van start gaat, moeten er nog veel details worden uitgewerkt. De Raad suggereert dat de overheid samenwerkt met de culturele sector om de creativiteit van makers en culturele organisaties volledig te benutten.

“Met het rapport beoogt de raad om de overheidsfinanciering zo veel mogelijk te laten bijdragen aan een rijk cultureel leven voor iedereen in Nederland. Dit is belangrijk omdat cultuur kleur geeft aan het leven van mensen en omdat cultuurproductie, -beoefening en -beleving bijdragen aan de brede welvaart in Nederland.” 

Aldus de Raad voor Cultuur

Infographic Toegang tot cultuur, op weg naar een nieuw bestel 2029:

Klik om te vergroten

Deel dit artikel