Modelcontract voor compositieopdrachten

Opdrachtgever en opdrachtnemer maken vooraf heldere afspraken over de vergoeding van de overige werkzaamheden en kosten, zoals het begeleiden van repetities, het houden van een lezing of inleiding, de reis en verblijfkosten. Leg deze vooraf vast! Gebruik daarvoor het Nieuw Geneco Modelcontract voor compositieopdrachten. Hieronder te downloaden.

Meer informatie