5 juni 2024

Reflectie op hoofdlijnenakkoord kabinetsformatie 2024

In de nacht van 15 op 16 mei 2024 kwamen de vier onderhandelende partijen PVV, VVD, BBB en NSC na maanden van onderhandelen met een hoofdlijnenakkoord. Ondanks de schaarse aandacht voor de culturele sector en het belang hiervan voor een gezonde samenleving staan dit akkoord een aantal punten die specifiek relevant zijn voor een ieder werkzaam in de culturele sector. 

 

  1. De verhoging van het BTW-tarief van 9% naar 21% op concertkaartjes en andere culturele activiteiten. (Overigens is uit een peiling van I&O research gebleken dat de meerderheid tegen deze plannen is, en slechts 28% van de achterban van de formerende partijen hier achter staat.) 
  2. Het overhevelen van de  specifieke uitkering SPUK-regeling van het Rijk naar gemeenten met een korting van €638 miljoen per 2026. Uit de SPUK-regeling worden initiatieven gefinancierd voor cultuurparticipatie, sport en bewegen, gezondheidsbevordering en de sociale basis.
  3. Een bezuiniging van 100 miljoen euro bij de Nederlandse Publieke Omroep. Deze maatregel zal waarschijnlijk leiden tot een verschraling van het culturele aanbod op de publieke zenders. 
  4. Specifiek voor zzp’ers: het verlagen van de MKB-winstvrijstelling naar 12,03% wordt teruggedraaid (dat is een investering van €93 miljoen) en de wet VBAR (wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties) wordt doorgezet.
  5. Het wettelijk minimumloon wordt tóch niet verhoogd per 2025. Dat levert de schatkist ruim €800 miljoen op. Daarnaast wordt de werkloosheidswet (WW) hervormd. Deze wordt waarschijnlijk korter. Dat moet ruim €200 miljoen opleveren.
  6. Een algemene bezuiniging bij de ministeries op de subsidieposten van €1.000 miljoen euro. Vanuit deze subsidieposten worden allerlei initiatieven gefinancierd. Deze bezuiniging moet initiatieven afschaffen die betrekking hebben op ‘gezonde leefstijl, inclusiviteit, participatie en medezeggenschap’. [Nb Dit gaat niet over de BIS of fondsen]
  7. Beperking van de fiscale maatregelen voor loterijen en giften.

 

 

Over het beleid betreffende de cultuursector staat verder niets in het akkoord.

Dat zal betekenen dat het beleid hieromtrent wordt overgelaten aan de Kamer en aan het aanstaande kabinet met als gevolg dat de ontwikkeling van de cultuursector in de handen ligt van het parlement en het nog te vormen kabinet. Van een langetermijnvisie waarop het beleid rond kunst- en cultuur is dus geen sprake.

Deel dit artikel