OPERA: PAST, PRESENT, PERFECT

Een internationaal samenwerkingsproject rondom opera

Het internationale project “Opera: Past, Present, Perfect” is gestart binnen de Creatief Europa-Cultuur, Europese samenwerkingsprojecten 2020. De realisatie van het project duurt van 1 september 2020 tot 1 februari 2023. Naast projectleider Muziek, Opera en Theaterorganisatie MOTO zijn de andere projectpartners Nieuw Geneco uit Amsterdam, Young Musician International Association of Georgia uit Tbilisi (Georgië), Universiteit van Donja Gorica in Podgorica (Montenegro) en het Duško Radović Theater uit Belgrado (Servië).

                

Het hoofddoel van dit project is om jonge professionals met elkaar in contact te brengen en op te leiden met het oog op een sector-overschrijdende, transnationale en intergenerationele dialoog (tussen jonge professionals en mentoren), en samenwerking en uitwisseling van expertise om opera te (her) positioneren als interdisciplinaire en authentieke Europese kunstvorm. Meer specifiek is het doel om de context van de opera en de relevantie ervan in de hedendaagse wereld te (her)overwegen, met activiteiten gericht op capaciteitsopbouw – training, opleiding en verbetering van de competentie van eindgebruikers en begunstigden, gebruikmakend van de voordelen van up-to-date technologieën in reclame en productie (sociale netwerken, applicaties en digitale scenografie) en synergie van de dialoog tussen generaties.

De gedachte hierachter is dat formele onderwijscentra veelal geen rekening mee houden dat opera een interdisciplinaire kunst is, waarbinnen elk segment even belangrijk is. De grenzen tussen kunstvormen zijn vervaagd, en met het gebruik van nieuwe technologieën, waaronder de integratie van film of real-time video en digitale elektronica in het werk, kan samen met de visie van een jonge kunstenaar een nieuw gevoel voor opera ontstaan.

Het project zal niet alleen worden uitgevoerd in hoofdsteden en cultuurcentra van de deelnemende landen, maar ook in kleinere gemeenten en buitenstedelijk gebied, met een poging om opera en klassieke muziek als ‘elitair’ te demystificeren. Een dergelijke benadering is gebaseerd op eerdere ervaringen en lessen die zijn getrokken uit talrijke projecten die door de deelnemende organisaties op lokaal, regionaal en nationaal niveau worden uitgevoerd.