Noodfonds muziek

Noodfonds Muziek
Op 1 mei hebben wij samen met Sena het Noodfonds Muziek gelanceerd. Vanaf vandaag is het mogelijk om bij dit fonds een gift aan te vragen. Het fonds is in het leven geroepen voor rechthebbenden die het zwaarst getroffen zijn door de Coronacrisis. Rechthebbenden van Buma/Stemra die in 2018 of 2019 als componist of tekstschrijver minimaal € 290 en maximaal € 20.000 uit auteursrechtopbrengsten van Buma ontvingen of als uitgever in 2018 of 2019 minimaal € 2.900 en maximaal € 50.000.

Je kunt een eenmalige gift aanvragen via www.noodfondsmuziek.nl. Daar vind je alle criteria voor een aanvraag en andere achtergrondinformatie. Je kunt een aanvraag doen tot en met 30 juni 2020 en wij streven ernaar om eind juli de giften uit te keren.

Investeringsfonds Muziek
Vandaag is bekend geworden dat de Minister van OCW de aanvraag van het samenwerkingsverband van rechtenorganisaties, waar Buma/Stemra onderdeel van is (het Steunfonds Rechtensector), verdubbelt. Buma/Stemra wendt dit geld aan om een investeringsfonds in het leven te roepen: Investeringsfonds Muziek.

Het ministerie stelt aan deze bijdrage de eis dat het moet gaan om werk- of productiebijdragen voor auteurs, componisten en uitgevers. Binnenkort informeren wij je over de mogelijkheden om een aanvraag uit dit tweede fonds te doen.

Verschil Sena en Buma/Stemra
Sena heeft ervoor gekozen om de overheidsbijdrage in het Noodfonds Muziek te storten. Daarmee zijn alle aanvragen uit het Noodfonds Muziek voor Sena-rechthebbenden geoormerkt als werk- of productiebijdragen. Bij Buma/Stemra zijn bijdragen uit het Noodfonds Muziek een gift en worden bijdragen uit het nieuwe Investeringsfonds Muziek werk-of productiebijdragen.

Verlenging overheidsmaatregelen
Op 20 mei heeft de overheid bekend gemaakt welke maatregelen worden verlengd en nieuwe maatregelen aangekondigd. Je kunt daar via onze website meer over lezen.

We wensen jullie ook voor de komende tijd veel succes, blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Bernard Kobes en Siebe van Elsloo
Raad van Bestuur Buma/Stemra