KAMERDEBAT CORONA & CULTUUR

De uitkomst van het debat Cultuur en Corona:  de deur staat op een klein kiertje voor noodsteun, de vinger aan de pols, maar er wordt vooral ingezet op een herstelplan. Uitgebreide info over de moties en de stemmingsuitslagen n.a.v. het debat vindt je hier. Besluitvorming over een herstelplan is aan een volgend kabinet, de contouren stuurt de minister voor 1 november aan de Kamer, maar de lijnen zitten ook al in de brief van de minister:

  • de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector
  • ruimte voor innovatie en de potentie die digitalisering
  • de regionale en lokale culturele infrastructuur

De zorgen over de zzp’ers in de culturele sector kwamen ook aan bod, en het feitelijk doorlopen van de TOZO in de vorm van een aangepaste bijzondere bijstand voor zelfstandigen (BBZ) in het vierde kwartaal. De Kamer nam, constaterende dat tijdens de coronacrisis is gebleken dat het bestaande vangnet voor zzp’ers onvoldoende is een motie aan die de regering verzoekt, samen met gemeenten te bezien of er lessen te trekken zijn uit de uitvoering van de Tozo en de tijdelijke Bbz en op basis daarvan mogelijke opties uit te werken voor een verbeterd vangnet voor zzp’ers. Ook hier geldt dat besluitvorming zal plaatsvinden aan de formatietafel.

SER ‘Werken zonder armoede” : circa één op de tien kunstenaars heeft onvoldoende inkomen om rond te komen

De SER bracht deze week de verkenning ‘Werken zonder armoede’ uit, over zo’n 220.000 mensen die werken maar toch in armoede leven, terwijl het idee van het kabinet (en de VVD) altijd was dat werk de weg uit armoede is. Dat beeld wordt met dit rapport bijgesteld. Veel aandacht voor zzp, flexwerk en ook de culturele sector: onzeker werk en wisselende inkomsten. De Raad ziet dat werken in armoede ook kan gaan om hooggeschoold werk zoals in de kunst en cultuur. De Kunstenbond heeft meegewerkt aan het rapport, dat ook in de formatie weer een rol kan spelen bij het maken van nieuw arbeidsmarktbeleid.

Winnaars en verliezers

NRC heeft zich naar aanleiding van het debat cultuur en corona verdiept in trickle-down en zet scherp neer dat de flexibele schil van cultuur-zzp’ers heeft, anders dan grote instellingen, minder geprofiteerd van de in totaal 3,1 miljard steun aan de cultuursector. Lees hier meer.

Een rapport van het Centraal Planbureau (CPB) dat deze verscheen en ook een rol speelde bij het debat over het einde van de steunpakketten concludeerde dat door de overheid verleende coronasteun in 2020 is effectief geweest, vaste banen en bedrijven zijn behouden. Maar het CPB concludeerde ook dat het steunbeleid niet heeft voorkomen dat vooral jongeren en flexwerkers, zzp’ers wel hun werk verloren.

CBS publiceerde deze week de monitor kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep. Deze gaat in op de ontwikkelingen voor corona.