1 februari 2024

Brieven aan informateur vanuit kunsten ’92 met bijdrage Nieuw Geneco en vanuit de Creatieve Coalitie

De formatie van een mogelijk nieuw kabinet is momenteel in volle gang en het is van cruciaal belang dat het cultuurbeleid niet over het hoofd wordt gezien te midden van de complexe en drukbezette dossiers.

Kunsten ’92
Op 17 januari heeft Kunsten ’92, met input van Nieuw Geneco, een brief gestuurd aan informateur Plasterk, waarin zij de aandacht vestigen op het belang van een inclusief cultuurbeleid voor iedereen.

Als componisten en creatieve denkers in de culturele sector is het essentieel dat onze stem wordt gehoord in deze cruciale fase van de kabinetsformatie. Kunsten ’92 heeft enkele belangrijke punten benadrukt die zij graag in de nieuwe kabinetsperiode zouden zien:

 • Vergroten van bestaanszekerheid.
 •  Vasthouden van het lage btw-tarief.
 • Jaarlijkse indexatie van overheidsinvesteringen in cultuur.
 • Wettelijke verankering van cultuur en genoeg geld in het gemeente- en provinciefonds.
 • Onafhankelijke media en journalistiek met de publieke omroep als hoeksteen van onze democratie.

  Lees de volledige brief hier

De Creatieve Coalitie
De Creatieve Coalitie richt zich in de aanbevelingsbrief aan de momenteel formerende partijen en wijst hen op het onbenutte potentieel van de rol van kunst en cultuur in het bijdragen aan diverse maatschappelijke uitdagingen.
Een selectie van de aanbevelingen zijn:
 • Realiseer een eerlijke betaling en contracten voor werkenden, voor zowel zzp’ers als werknemers;

 • Investeer €149 miljoen structureel voor indexatie van brutolonen en tarieven;

 • Verplicht (grote) online-exploitanten tot collectief beheer voor auteurs- en naburige rechten.

 • Trek het btw-tarief voor cultuureducatie gelijk aan dat voor sporteducatie (9%);

 • Introduceer een stimuleringsregeling van €95 miljoen om cultuur extra te laten bijdragen aan maatschappelijke opgaven.

 • Onderzoek een mogelijk AI-heffingssysteem en collectief rechtenbeheer;

 • Breng het auteurs- en naburige recht onder bij het ministerie van OCW;

Een uitgebreide toelichting en de volledige brief van de Creatieve Coalitie vind je hier.

Deel dit artikel