20 juni 2023

Andrée van Es nieuwe voorzitter Nieuw Geneco

Wisseling van de wacht tijdens de Algemene Leden Vergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen 13 mei in Utrecht, werd Andrée van Es met algemene instemming benoemd tot voorzitter van het Nieuw Geneco. Zij vervangt hiermee de afgetreden voorzitter Felix Rottenberg die tijdens deze gelegenheid uitgebreid werd gefêteerd.

Andrée van Es werd in 1953 geboren in Den Haag en genoot vooral bekendheid als lid van de Tweede Kamer tussen 1981 tot 1990. Aanvankelijk als fractievoorzitter van de PSP en vanaf 1989 als mede-oprichter en kamerlid voor GroenLinks.

Ook daarna liet de politiek haar niet los: tussen 2010 en 2014 was zij wethouder Werk, Inkomen en Participatie in het college van Amsterdam. Daaraan voorafgaand, tussen 2007 en 2010, was zij Directeur Generaal Bestuur- en Koninkrijksrelaties voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Voorzitter was zij bij bij vele organisaties, bij GGZ Nederland, de Nederlandse Nationale Unesco Commissie en van de jury bij de Johannes Vermeerprijs. Programmamaakster was zij bij onder meer De Balie en de VPRO.

‘Makers moeten onevenredig vechten voor hun bestaan en voor hun werk’, zo verklaart ze. ‘Ondanks die omstandigheden slagen Nederlandse hedendaagse componisten erin ook internationaal een onbetwist hoog niveau te bereiken. Michel van der Aa, Calliope Tsoupaki – het zijn slechts twee voorbeelden van een wereld die veel meer in zich herbergt aan bewezen talent. Ik ben meer dan nieuwsgierig om meer te weten over jullie wereld.’

‘Het Nieuw GeNeCo is inmiddels gesprekspartner en deelgenoot en initiator van beleidsmakers, platforms en coalities. In mijn beleving is het altijd weer de kunst om in dat proces het goede evenwicht te behouden tussen de noodzakelijke bestuurlijke professionalisering aan de ene kant en het koesteren en stimuleren van de vrije geest van de makers aan de andere kant. Ik begrijp dat het genootschap belang heeft bij de inbreng van iemand met andere kennis en ervaring. Zoals ervaring in de politieke en bestuurlijke wereld. Samen met een door de jaren heen opgebouwd inzicht in de wereld van kunst en cultuur en van het cultuurbeleid.’

‘Over de doorslag om het voorzitterschap van het Nieuw Geneco te accepteren: ‘Daar kan ik uiteindelijk kort over zijn: ik vind het meer dan belangrijk dat de Nederlandse componisten goed vertegenwoordigd zijn in de buitenwereld. Mijn adagium in het leven is: zonder kunst gaat het niet en dat geldt wel in bijzondere mate voor muziek.’

‘Als jullie menen dat ik daar de komende jaren een bijdrage aan kan leveren, dan doe ik dat graag. Ik ben geen bureaucraat en ben inmiddels voor niemand meer bang, zij het dat makers mij altijd weer ontzag inboezemen’

Deel dit artikel