5 juni 2024

Algemene Ledenvergadering van Nieuw Geneco

Op 28 mei, jongstleden, vond in broedplaats GROND in het Bajeskwartier de Algemene Ledenvergadering van Nieuw Geneco plaats.

Naast een financiële terugblik op het afgelopen seizoen met directeur Esther Gottschalk en bestuursvoorzitter Andrée van Es waren Viktorien van Hulst en Ron Ford van Fonds Podiumkunsten (FPK) te gast om de aanwezige leden bij te praten over de ontwikkelingen in de culturele wereld, met specifieke aandacht voor de aanvraag en verdeling van fondsen. De leden van Nieuw Geneco hadden de mogelijkheid om open vragen te stellen aan de twee vertegenwoordigers van het FPK. Dit leidde tot grondige gesprekken tussen de componisten en het fonds. Viktorien van Hulst onderstreept de belangen en wensen van de componisten en tegelijkertijd onderschat zij de penibele situatie waarin de kunstensector zich bevindt niet. Met oog op het nieuw te vormen rechtse kabinet voorziet het FPK geen mogelijkheden voor op maat gesneden regelingen voor componisten van nieuwe muziek, maar geeft desalniettemin aan dat het FPK de positie van de kunstenaar voor het voetlicht zal brengen tijdens hun contact met het ministerie.

Viktorien van Hulst en Ron Ford (FPK) in gesprek met de leden van Nieuw Geneco

Aanwezige Leden Nieuw Geneco, off- en online

 

 

 

 

 


N
a afloop van de vergadering vond een diner georganiseerd door GROND plaats met aansluitend een screening van vijf verschillende korte muziekfilms vanuit het project New Music Now Files. Tussen de vertoningen van de films ging Remy Alexander in gesprek met de filmmakers en componisten bij de desbetreffende films.

Remy Alexander in gesprek met Bram Kortekaas en Tosca Opdam over hun gezamenlijke project ‘Vanitas vanitatum’ mede mogelijk gemaakt door ‘New Music NOW Files’

Remy Alexander in gesprek met Ivan Vukosavljević over zijn project ‘Slow Roads’ mede mogelijk gemaakt door ‘New Music NOW Files’

 

Deel dit artikel