Buma/Stemra

Op grond van de Auteurswet berust het auteursrecht bij de componist, de schepper van het werk. Deze kan zich met betrekking tot dit recht laten vertegenwoordigen door Buma/Stemra. De opdrachtgever verwerft geen auteursrecht door het verlenen van de opdracht en zal met de componist of de Buma/Stemra een regeling moeten treffen met betrekking tot de uitvoeringsrechten en de mechanische reproductierechten (zoals bij cd’s en ep’s).

Grootrecht
Een uitzonderingssituatie vormen doorgaans de opvoeringrechten van muzikaal-dramatische werken (opera’s, balletwerken en muziektheaterstukken), het grootrecht. Voor deze auteursrechten treedt Buma/Stemra niet vanzelfsprekend op in verband met de scenische opvoeringen (en tv-uitzendingen van deze werken). Uitvoeringsrechten moeten per project met de producent/opdrachtgever worden afgesproken.

Grootrecht kan de componist zelf regelen, maar het is niet ongebruikelijk dat de uitgever voor de componist deze onderhandelingen voert. In zo’n geval is het verstandig aan de onderhandelaar niet meer bevoegdheden over te dragen dan nodig voor het voeren van de onderhandelingen.
Sinds kort is het mogelijk om het grootrecht via Buma/Stemra te laten lopen, maar dat moet dan afgesproken worden voor aanvang van het componeren.
Het staat de componist overigens vrij om te bepalen of een werk onder grootrecht valt of niet. De mechanische reproductierechten voor muzikaal- dramatische werken (simpel gesteld: opera op de plaat) worden door Buma/Stemra overigens wel vertegenwoordigd.
Wil je meer weten? Mail ons of neem contact op met Hans Stekelenburg van Bumastemra.

Muziek voor media
De omroepen hanteren eenzijdig een standaardcontract en een tabel van uitzendrechttarieven en presenteren dit graag als maatgevend. De componist is hieraan niet gebonden en kan evenals in de opvoeringrechtensituatie met de omroepen over de uitzendrechten onderhandelen.

Meer informatie over auteursrecht? Kijk op www.auteursrecht.nl.