Fair Practice Code

Fair-Practice-Code-logoDE WEBSITE FAIR PRACTICE CODE IS LIVE!

Tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda op 21 januari jl. in Utrecht is de website fairpracticecode.nl gepresenteerd. Op deze site is o.a. de vernieuwde Fair Practice Code (versie 2.0) te vinden en bestaat de mogelijkheid om een Quickscan te doen. Hiermee kunnen werk-/opdrachtnemers en werk-/opdrachtgevers in de culturele en creatieve sector in tien stappen testen in hoeverre zij aan de Fair Practice Code voldoen.

De Fair Practice Code (FPC) is een gedragscode voor ondernemen en werken in de culturele en creatieve sector op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. Het opstellen van de FPC is een van de agendapunten (1.3) in de Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve sector. In het najaar van 2017 is een eerste versie van de code gepubliceerd. Op basis van reacties hierop is de code op enkele punten aangepast.

Veel belangstelling voor de Fair Practice Code 2.0 op de werkconferentie

Tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda in TivoliVredenburg bleek dat dat er grote behoefte is aan een richtlijn als de Fair Practice Code, om tot eerlijke honorering en betere arbeidsverhoudingen te komen. De code blijkt sneller dan gedacht omarmd door overheden en organisaties: inmiddels hebben verschillende gemeenten en ook de minister van OCW heeft aangegeven dat ze de FPC als voorwaarde willen stellen bij toekomstige subsidietoekenning. Bekijk hier het verslag en de impressies van de conferentie.

 

Fair Practice Code 1.0

Op 3 oktober 2017 werd de eerste versie van de Fair Practice Code in de kunsten aangeboden aan demissionair minister Bussemaker, tijdens een bijeenkomst in Veem House for Performance.

Bijeenkomst in Veem House for Performance
De werkbijeenkomst werd afgetrapt door Felix Rottenberg, voorzitter bestuur van de Amsterdamse Kunstraad en van componistenvereniging Nieuw Geneco. Hij pleitte voor een gezonde betaling van kustenaars en creatieven en stevige investeringen in culturele voorzieningen, in een uitdijende sector. ‘De uitvoering mogelijk maken vereist ook een omgekeerde Zijlstra-operatie’.
Nadat de eerste versie van de Fair Practice Code aan de minister was overhandigd, ging de zaal direct aan het werk: wat betekent een Fair Practice Code voor een kunstenaar, een instelling? Welk gesprek voer je met elkaar?

De Fair Practice Code versie 1.0 is een startpunt
De Fair Practice Code biedt een kader om loon naar werk in de culturele en creatieve sector mogelijk te maken. Dat is nodig voor een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk. Een brede vertegenwoordiging van creatieve professionals uit vele disciplines heeft de eerste versie van de Fair Practice Code opgesteld, een startpunt waarmee alle betrokkenen met elkaar het gesprek kunnen voeren over haalbare doelen op het gebied van Fair Practice.

De Fair Practice Code is een praktische uitwerking van de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector.