Fair Practice Code

Fair-Practice-Code-logo

De Fair Practice Code  (FPC) is een gedragscode voor ondernemen en werken in de culturele en creatieve sector op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. Het opstellen van de FPC is een van de agendapunten (1.3) in de Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve sector. In het najaar van 2017 is een eerste versie van de code gepubliceerd. Op basis van reacties hierop is de code op enkele punten aangepast.  Nieuw Geneco heeft de Fair Practice  Code mede tot stand gebracht en is een actief pleitbezorger voor fair practice in de culturele sector. Inmiddels is fair practice een subsidievoorwaarde geworden. Lees meer over de Fair Practice Code op www.fairpractice.nl.