Brief Creatieve Coalitie

Beste vertegenwoordigers van de Raad voor Cultuur,

Namens de Creatieve Coalitie, het samenwerkingsverband van werkenden in de culturele en creatieve sector, willen wij u graag onze gedachten en prioriteiten over het te voeren arbeidsmarktbeleid meegeven.

Onze agenda is ook onderdeel van de gesprekken zoals we die binnen en met de Regiegroep Uitvoering Arbeidsmarktagenda voeren en sluit daar dan ook op aan. De logische en realistische conclusie is dat er geld bij moet vanwege de noodzaak de positie van werkenden te verbeteren, en de wensen en de ambities van het veld en de minister om daar ook serieus werk van te maken. Misschien politiek geen gemakkelijke boodschap, maar wel een faire boodschap.

Wij hopen de Raad met deze brief van dienst te zijn bij het opstellen van uw advies aan de minister. Indien gewenst zijn wij vanzelfsprekend graag bereid tot het geven van een toelichting.

13032019_Brief_Creatieve_Coalitie_aan_RvC_advisering_stelsel 2021-2024