Teeken den hemel in het zand der zee

for voice and piano

1917

Text J.W.F. Werumeus Buning

Teken den hemel in het zand der zee
en ga, en droom; en bij uw wederkeren
zullen de golven u hun wijsheid leren
ruisende over ‘t beeld van uwen vrêe.

Alle de woorden, wijze en geheime,
en de paleizen en de piramiden
en vorsten die daarvoor hun volk verrieden
en volkeren, en dichters, en hun rijmen,

Al deze zijn geweest en zij bezaten
de spiegeling der hoge hemelen;
zij zijn gegaan, zij hebben niets gelaten

Teken den hemel in het zand der zee
en droom van hun vergetene gelaten
en droom, en wees gelukkig met uw vrêe.

 

Scores

ATRIA

NMI