Gebed

for voice and piano

1945

BBC Radio 3
Composer of the week 

Text: Fedde Schurer

Heer, zegen Gij ons dierbaar vaderland
En laat ons nimmer, nimmer slaven worden.
Gelijk de blinde, teugellooze horden
Die ons verheerden lang met moord en brand.

Heer, zegen Gij ons volk en laat het nooit,
Van moedwil en van overmoed bezeten.
Een mensch vergoden en Uw wet vergeten.
Van haat en angst vervuld, van zie l berooid.

Heer, zegen Gij ons volk en laat het klei n
En voor de v/ereld onaanzienlijk lijken .
Maar met geen goed van anderen zich verrijken;
Laat liefd e en menschlijkheid zij n richtsnoer zijn .

Heer, zegen Gij ons volk en maakhet groot
Het vrij e menschen naar Uw beeld geschapen,
En zi j Uw Almacht ons ten weer en wapen.
En hoed ons trouw i n alle n nood en dood.

Amen.