Daar komen de Canadezen

for voice and piano

1945

Text: Fedde Schurer

Daar nadert van verre het dreunend geweld
Van het heir der vereenigde naties.
Daar komen ze reddende nader gesneld
In machtige motorformaties.

In bloem en in vlag en in tintelend oog
staat stralend hun’t welkem te lezen,
Nog nooit steeg de jubel zo daav’rend en hoog,
Daar komen de Canadezen.

De maanden vergingen in honger en nood
In lijden en marteland wachten
De hoop was verbleekt in’t gezicht van den dood,
veel droevige dagen en nachten

Maar ‘taarzelend neen wed een twijfelloes ja,
Zo sterk als nog nimmer voor dezen
Nu vuit zieh de lucht met een dondrend hoera!
Daar komen de Canadezen.

Ze kwamen van over d’Oceaan
Ze waagden hun bloed en hun leven
Ze hebben in stermen van kogels gestaan,
Om ons weer de vrijheid te geven

Waait vlaggen en wimpels nu hoog in de wind,
Waar eind’lijk, God is geprezen
Verdrukking verplet wordt en vrijheid begint.
En leve, leve de Canadezen.

 

Live recording with Irene Maessen, soprano and Marcel Worms, piano

Donemus
Sheet music

Muziekschatten 
Sheet music

Daar komen de Canadezen was dedicated to the famous Dutch soprano, Jo Vincent.