Copyright Directive

Op 4 of 5 juli stemt het Europees Parlement over de Auteursrichtlijn (Copyright Directive), op basis van het Rapport van de Juridische Commissie (JURI) .

Dit rapport, waarover nu bijna twee jaar is gedebatteerd, versterkt de contractuele positie van makers en bevordert een eerlijke en evenredige vergoeding voor auteurs en uitvoerend kunstenaars. Dit is de reden waarom componisten en auteurs dit rapport krachtig steunen. Het creëert ook een eerlijker ‘level playing field’ tussen degenen die investeren in creatieve werken en platforms.

Tegencampagne van de industrie
De technologie industrie voert echter een misleidende tegencampagne. Technische verenigingen (zoals CCIA, CDT en anderen) die bedrijven zoals Google of Facebook vertegenwoordigen, verspreiden desinformatie, bestoken massaal de europarlementariers en doen bijvoorbeeld alsof creatieven tegen art. 13 zouden zijn. Maar het voortzetten van hun huidige businessmodel gaat over de rug van de maker.

Verdeeldheid
Hoewel sommige politieke groeperingen (zoals de EVP) het mandaat in meerderheid steunen, zijn sommige anderen (zoals de socialisten en democraten / S & D, de Alliantie van Liberalen en Democraten / ALDE en de Europese conservatieven en hervormingsgezinde voorgangers / ECR) verdeeld en beïnvloed door die campagnes en negatieve berichtgeving in de pers. De stemming van het EP belooft onbeslist te zijn en de fracties zullen deze week al bespreken hoe ze verder moeten gaan met deze stemming.

Onze acties
Nieuw Geneco is actief deel van de European Composers &Songwriters Alliance. (ECSA).
ECSA heeft al diverse belangenbehartigingsactiviteiten ondernomen (persberichten en communicatieactiviteiten op twitter) ter ondersteuning van het JURI-rapport en zal deze week en daarna contact blijven opnemen met leden van het Europees Parlement (berichten aan leden van het Europees Parlement, twitteractiviteiten en informele contacten). Daarnaast zullen we deelnemen aan verschillende coalitieactiviteiten (met name met GESAC, de auteursgroepen en de “coalitie met value gap”) om belangenbehartiging te coördineren.

·         “Composers and songwriters must get a fair and proportionate remuneration from the exploitation of their works.”

·         “Authors need transparency, a better bargaining situation and fair and proportionate remuneration!”  

·         “Authors’ rights (articles 14-16a) have to be put at the forefront of the Copyright Directive! The transparency triangle is key.” 

·         “Authors create works. Those works are uploaded on platforms. It is only fair to remunerate authors for their works!”

Bekijk hier de brief die Nieuw Geneco aan de Nederlandse europarlementariers heeft gestuurd.