Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector

overhandiging arbeidagenda 2018De dialectiek van het schone en het schamele Schoonheid, vormgeving, waarheid, duiding, ontroering, amusement. Op zulke doelen richten zij zich, de werkenden in ons domein waartoe de kunsten, de erfgoedsector, de bibliotheken, de ontwerperswereld en gedeeltelijk ook de media behoren. Voor sommigen lijkt het nog steeds triviaal en bijna ongepast om hen aan te spreken over zaken als: honoraria, auteursrechten, tarieven, scholing, cao’s of verdienmodellen. Toch vormt die tegenstelling –tussen inhoudelijke gedrevenheid en gebrek aan materiële waardering– de basis voor de belangrijkste knelpunten in de arbeidsmarkt van deze sector. De analyse van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC) maakte dat al duidelijk. En dat deed daarna het advies dat de raden onder de titel Passie gewaardeerd uitbrachten eens te meer. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft vervolgens de sector zelf uitgedaagd om met een arbeids- marktagenda te komen voor de korte en lange termijn. Dit is die agenda. Zij richt zich op opdrachtgevers en opdrachtnemers, werkgevers en werknemers, mensen in loondienst en zzp’ers, de gesubsidieerde en de niet-gesubsidieerde sector, auteursrechthebbenden en degenen die voor rechten moeten betalen.

Lees meer in de “Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector