Tips & ToDo’s

Maak je buma administratie op orde
Houd je uitvoeringslijsten en radio-televisielijsten over de afgelopen jaren goed bij, liefst in een Excel-sheet.
Hou dan deze rubrieken aan: naam componist, werktitel, uitgever, Buma werknummer, uitvoerenden, stad, zaal, datum.
Voor de RTV-lijst: naam componist, werktitel, uitgever, Buma werknummer, uitvoerenden, zender, datum.

● Werken aanmelden via https://mijn.bumastemra.nl/inloggen/
● Setlijsten aanmelden via https://www.bumastemra.nl/setlijstenapp/
● Airplay claim doorzoeken of jouw werken er bij staan via https://www.airplayclaim.nl/AirplayClaimWeb
● Cue sheets doorsturen. (Cue sheets: informatie over het gebruik van muziek in audiovisuele producties zoals films of tv-series)

Hoe eerder en vollediger de gegevens bij Buma/Stemra beschikbaar zijn, hoe eerder ze kunnen worden verwerkt.

Hou je schade en meerkosten bij – ook met het oog op compensatie
Hou een dossier bij van de annuleringen en de gemiste inkomsten.
Maak screenshots van geannuleerde programma’s.
Hou een dossier bij van alle (oude en nieuwe) afspraken – in welk medium deze dan ook gemaakt zijn.
Hou een dossier bij van alle meerkosten, zoals extra repetities voor een verplaatste voorstelling, aanpassing van producties, het maken van een digitale versie.

Meld je aan voor TOZO en TOGS ook als je nog niet past
Meld je aan voor noodsteun, als je het nodig hebt. Ook als je niet alle voorwaarden voldoet. Zo wordt tenminste zichtbaar waar de nood ligt en waar het knelt. Gemeenten hebben mogelijkheden om breder toe te passen. Wij voeren lobby om de noodsteun voor alle culturele zzp’ers toegankelijk te maken.