Promo

Over Nieuw Geneco

Nieuw Geneco is een beroepsvereniging die de directe en indirecte belangen behartigt van Nederlandse componisten. Ons doel is om het scheppen van nieuwe muziek te bevorderen en de zichtbaarheid van in Nederland werkende componisten te vergroten. We maken ons daarom sterk voor een breder draagvlak en aanvullende geldstromen.

Nieuw Geneco is tevens een bron van kennis en inspiratie voor componisten, muziekprofessionals en het publiek. Het voorziet hen in praktische informatie betreft zakelijke contacten, zakelijke ondersteuning, componeer- en uitvoeringskansen en stimuleert kennisuitwisseling en collegiaal contact.
Meer info