nieuwsbrief augustus 2020

Nieuw ondersteuningspakket voor cultuur
Minister Engelshoven maakte een nieuw steunpakket voor de culturele sector bekend: in totaal bijna een half miljard euro. In haar brief aan de Tweede Kamer schetst de minister de verdeling. Ten slotte toont de politiek expliciete aandacht voor kunstenaars en creatieve professionals.
Uit de brief van de minister: € 200 miljoen is bedoeld voor voortzetting van het eerdere steunpakket cultuur tot 1 juli 2021. Deze gelden gaan naar culturele instellingen die cruciaal zijn voor de landelijke infrastructuur, maar ook naar kunstenaars en creatieve professionals, bedoeld voor innovatie en transitie van werkwijzen en verdienvermogen. Mede op verzoek van de Tweede Kamer zal extra aandacht worden besteed aan kunstenaars en creatieve professionals.

Onze lobby
De Creative Coalitie, waarvan Nieuwe Geneco een actief bestuurslid is, heeft in de zomer zoveel mogelijk input geleverd aan het ministerie. De voortdurende lobby via de Taskforce Cultuur lijkt nu vruchten af ​​te werpen. Hoewel het nog onduidelijk is hoe de ondersteuning makers daadwerkelijk kan bereiken. Via de Taskforce blijft de Creatieve Coalitie daar bovenop. Op Prinsjesdag (15 september) verwachten we meer nieuws over de uitkomst van de budgetbesprekingen.

TOZO toepassen
Na 1 oktober wordt een nieuw algemeen ondersteuningspakket geïntroduceerd; grofweg worden het NOW, de tegemoetkoming vaste kosten (TVL) en de Tozo3 uitgebreid met gewijzigde voorwaarden.
Heeft u TOZO 2 nog niet aangevraagd en denkt u daarvoor in aanmerking te komen: dan kunt u tot en met 31 augustus TOZO aanvragen bij de gemeente waar u woont.

Succesvolle verkiezingen tijdens de online Buma/Stemra ALV
Namens Nieuw Geneco heeft Monique Krüs zitting genomen in de Raad van Toezicht van Buma/Stemra. David Dramm volgt haar op in de Raad van Rechthebbenden. Hiermee verlaat Anthony Fiumara de Raad van Toezicht.

Nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV Fonds Kunst en Cultuur
Ziek worden? Je moet erover nadenken. Veel culturele ondernemers onderschatten de impact van ziekte op hun leven, hun gezin en hun bedrijf. Het AOV Fonds Kunst en Cultuur biedt een vorm van crowdsurance aan: https://aovfondskunstencultuur.nl/.