Jan van Dijk

In memoriam

Jan van Dijk
(4 juni 1918 – 25 november 2016)

Jan van Dijk was componist, dirigent, pianist en theoreticus. Hij doceerde aan de conservatoria van Rotterdam, Tilburg, Den Haag en Amsterdam diverse vakken (compositie, harmonie, contrapunt, analyse, hoofdvak theorie der muziek. Van Dijk was jurylid aan de conservatoria van Gent en Brussel. Hij dirigeerde lange tijd het Gouds Symfonie Orkest, was muzikaal medewerker van dagbladen, tijdschriften en boekpublicaties. Bovendien was Van Dijk zeer actief op het gebied van (kunst)onderwijs en (kunst)beleid.

Van 1936 tot 1941 studeerde Van Dijk aan het conservatorium van Rotterdam piano bij Jaap Callenbach en compositie en directie bij Willem Pijper. Een groot muzikaal oeuvre laat hij na, in totaal 1263 opusnummers waaronder 18 Symfonieën, 12 Strijkkwartetten, 7 Pianosonates en 75 Sonatines voor piano. Hij schreef Symfonische gedichten – ook voor blaasorkest – o.a. Wallenstein en Breeroo, toonzette de 150 Psalmen voor diverse a capella formaties, componeerde veel koorwerken en solo-concerten, waaronder een Concerto voor pianola en orkest. Voorts schreef Van Dijk Kamermuziek, soms in ‘vreemde’ bezettingen, ook orgelwerken en werk in het genre 31-toons-muziek. Een uitgebreid beiaard-oeuvre heeft hij op zijn naam staan. Menig werkstuk voor amateur-muziek-beoefenaars bedacht hij, goed speelbaar, tot genoegen van deze groep zangers en spelers.

Jan van Dijk ontving de Visser Neerlandia-prijs tweemaal, de Willem Pijper-prijs, de Cultuurprijs van de provincie Noord-Brabant en de Hertog Jan-onderscheiding van de provincie Noord-Brabant. Hij was ereburger van de gemeenten Gouda en Tilburg, ere-Meester der Vrijmetselaarsloge te Gouda.

www.janvandijk.net