Honorariumrichtlijnen

Een eerlijke vergoeding

Honorariumrichtlijnen

Een eerlijke vergoeding

Nieuw Geneco pleit voor een eerlijke vergoeding voor componisten uit werk en rechten. Hieronder kunt u de honorariumrichtlijnen downloaden en meer lezen over het sluiten van een passende overeenkomst en bijkomende rechten. Het is daarbij raadzaam om in een vroeg stadium in overleg/onderhandeling te treden.

In geval van een compositieopdracht wordt vooraf een passend honorarium overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om te kunnen bepalen wat passend is, hanteert het Fonds Podiumkunsten sinds jaar en dag een zogenaamde Honorariumtabel. Deze tabel brengt tot uitdrukking welk honorarium hoort bij een compositie. Daarbij gaat het niet om een genre of stijl. Bepalend zijn factoren als de duur van het stuk, hoeveel stemmen of partijen en de bewerkelijkheid.

Op verzoek van het Fonds Podiumkunsten onderzoekt Nieuw Geneco op dit moment de toepasbaarheid van de honorariumtabel voor alle genres, in samenspraak met de diverse collega-beroepsverenigingen.