In Memoriam Peter Greve

(1931 - 2021)

Met verdriet namen wij kennis dat Peter Greve, na een kort ziekbed, op 10 september jl. is overleden.

Peter Greve werd in 1931 in Den Haag geboren. Hij kreeg muzikaal onderricht van o.a.  Léon Orthel, Willem Frederik Bon en Terence Lovett (UK). Daarnaast studeerde hij scheikunde aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij in 1959 (cum laude) promoveerde.

Hij werkte sindsdien als wetenschappelijk onderzoeker voor o.a. Philips-Duphar in Weesp en het RIVM te Bilthoven. Ook na zijn pensionering in 1991 bleef hij actief als consultant voor de EU, het WHO en andere internationale organisaties.

Vanaf zijn vroegste jeugd was het echter zijn vurige wens geweest om zelf muziek te schrijven. Na intensieve oefening en studie durfde hij zich pas op zijn 70e jaar componist te noemen. Vanaf dat moment ontstond er echter een ware bloeiperiode, die  voortduurde tot vlak voor zijn dood. Er ontstonden bijna veertig werken, vaak van grote proporties en in een geheel eigen, heldere tijdloze stijl. Voorbeelden zijn koorliederen op Oost-Europese volkspoëzie en Nederlandse kinderpoëzie, Bijwerkingen – een psycho-farmacologische excursie voor 5 blazers, composities voor beiaard (later in combinatie met klankspoor), de samenwerking met illustrator Rik van Linden van den Heuvell waaruit ‘Het Paleis van de Droomkoning’, ‘Artic Saga’ en ‘De Thuiskomst’ ontstonden en ‘For Frank’ – Five Pieces for piano duet.

Zijn familie en partner zullen zijn nalatenschap in de stichting Peter Greve liefdevol eren en beheren. Zie www.petergreve.nl

Peter Greve was een zeer betrokken (Nieuw) Geneco-lid, hij bemande meerdere malen de stand van het Geneco op de kamermuziekdag en miste (in het pre-Covid tijdperk) geen enkele vergadering. We kenden hem als een bescheiden man met een positieve houding tijdens de ledenbijeenkomsten, en een warme, vriendelijke uitstraling.

Wij zullen hem missen.

Namens het Nieuw Geneco,

Joost Kleppe, componist