Buma/Stemra

Op grond van de Auteurswet berust het auteursrecht bij de componist, de schepper van het werk. Deze kan zich met betrekking tot dit recht laten vertegenwoordigen door de Buma/Stemra. De opdrachtgever verwerft geen auteursrecht door het verlenen van de opdracht en zal met de componist of de Buma/Stemra een regeling moeten treffen met betrekking tot de uitvoeringsrechten en de mechanische reproductierechten (zoals bij cd’s en ep’s).

Een uitzonderingssituatie vormen doorgaans de opvoeringrechten van muzikaal-dramatische werken (opera’s, balletwerken en muziektheaterstukken). Voor deze auteursrechten treedt Buma/Stemra in beginsel NIET op in verband met de scenische opvoeringen (en tv-uitzendingen van deze werken). Deze rechten worden niet automatisch door de componist aan Buma/Stemra overgedragen. Het staat de componist overigens vrij om dit WEL te doen. De auteur bepaalt immers of een werk onder grootrecht valt of niet. De mechanische reproductierechten voor muzikaal- dramatische werken (simpel gesteld: opera op de plaat) worden door Buma/Stemra overigens wel vertegenwoordigd.

Bij scenische opvoeringen (en tv-uitzendingen) van een opera, ballet of muziektheaterstuk heeft de componist het recht om zelf de regeling van de opvoering- en uitzendrechten ter hand te nemen. De componist kan ook besluiten dat niet zelf te doen. Zo is het niet ongebruikelijk dat de uitgever voor de componist deze onderhandelingen voert. In zo’n geval is het verstandig aan de onderhandelaar niet meer bevoegdheden over te dragen dan nodig voor het voeren van de onderhandelingen.

De omroepen hanteren eenzijdig een standaardcontract en een tabel van uitzendrechttarieven en presenteren dit graag als maatgevend. De componist is hieraan niet gebonden en kan evenals in de opvoeringrechtensituatie met de omroepen over de uitzendrechten onderhandelen.

Meer informatie over auteursrecht? Kijk op www.auteursrecht.nl.